Ngày  17-10-2017  
 
   
 Tìm kiếm tin bài  
Tìm
 Liên kết Website  
 Thăm dò ý kiến  

1. Bạn đánh giá thế nào về website Sở Tư pháp?
Gửi  Kết Quả
 Số lượt truy cập  

     Minimize
 Tin tức & sự kiện  
 
Kết quả công khai, cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2016

Ngày 01/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ký Quyết định số 2406/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký bản cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam Chi nhánh tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, trong đó có nội dung về công khai, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Sau hơn 01 năm thực hiện, tình hình công khai, cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính torngv iệc giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp được thể hiện như sau:

Chi tiết...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh

Nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020 (Quyết định số 46/QĐ-UBND).

Chi tiết...
 
Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khu vực Miền Đông Nam Bộ năm 2016.
Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo
 
Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng tại Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chi tiết...
 
Danh sách Trợ giúp viên và Luật sư là cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Xem chi tiết file đính kèm
Chi tiết...
 
Kế hoạch thực hiện công theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Quy định về cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính tại Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triệt nội dung của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tính đến hết tháng 3/2017
 
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 25-5-2016, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 51 người như sau:

Chi tiết...
 
Triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức vận động bầu cử của ứng cử viên ĐBQH XIV và ứng cử viên ĐB HĐND các cấp

Sáng ngày 29/4, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết...
 
Thành phố Vũng Tàu triển khai bầu cử sớm
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tổ chức cuộc bầu cử phải tiết kiệm, tránh lãng phí
 
Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Khu vực Miền Đông Nam bộ

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 1909/QĐ-BTP ngày 02/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2016; Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Đơn vị trưởng Khu vực thi đua các tỉnh Miền Đông Nam bộ đã dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Khu vực Miền Đông Nam bộ năm 2016.

Chi tiết...
 
Kế hoạch Tổ chức Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Khu vực Miền Đông Nam Bộ

Thực hiện Kế hoạch số 375/KVTĐ.MĐNB của Khu vực thi đua các tỉnh Miền Đông Nam bộ về việc Phát động phong trào thi đua năm 2016, Ban Tổ chức Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Khu vực Miền Đông Nam bộ (Ban Tổ chức) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Khu vực Miền Đông Nam bộ (Hội thao khu vực), như sau:

Chi tiết...
 
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ năm 2016
Góp ý Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch tổ chức Hội thao của khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Khu vực Miền Đông Nam bộ năm 2016
Góp ý các dự thảo văn bản Thi đua Khu vực Miền Đông Nam Bộ năm 2016
 
Thông báo bán đấu giá tài sản số 627/TB-TT ngày 19/9/2013
Chi tiết...
 
Thông báo bán đấu giá tài sản số 489/TB-TT ngày 17/7/2013
Chi tiết...
 
Thông báo bán đấu giá tài sản số 41/TB-TT ngày 16/01/2013
Thông báo bán đấu giá tài sản số 06/TB-TT ngày 03/01/2013
Thông báo bán đấu giá tài sản số 640/TB-TT ngày 13/12/2012
Thông báo bán đấu giá tài sản số 593/TB-TT ngày 23/11/2012
Thông báo bán đấu giá tài sản số 577/TB-TT ngày 14/11/2012
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
 Tin mới   Minimize
 LIÊN KẾT  
     Minimize

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Số 01 Phạm Văn Đồng - phường Phước Trung - thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - 064.3856252