Góp ý - kiến nghị Góp ý - kiến nghị

Danh sách góp ý
 
Sở Tư pháp xem xét lại việc chỉ đạo các Phòng công chứng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc không thực hiện việc công chứng các hợp đồng ủy quyền cho người đại diện đi khiếu nại là trái với quy định của Bộ luật dân sự
Người gửi:   Cử tri xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc
Ngày góp ý:   18/12/2017
Hiển thị 1 kết quả.