Góp ý - kiến nghị Góp ý - kiến nghị

Chi tiết nội dung góp ý và phản hồi
Nội dung góp ý
Tiêu đề Công chứng các hợp đồng ủy quyền cho người đại diện đi khiếu nại là trái với quy định của Bộ luật dân sự
Người gửi Cử tri xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc
Ngày góp ý 18/12/2017
Sở Tư pháp xem xét lại việc chỉ đạo các Phòng công chứng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc không thực hiện việc công chứng các hợp đồng ủy quyền cho người đại diện đi khiếu nại là trái với quy định của Bộ luật dân sự