Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2016

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2016 của Ngành Tư pháp được Bộ Tư pháp triển khai tại Hội nghị ngày 08/01/2016, ngày 11/03/2016, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Tụng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga – Vụ Trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp cùng các đồng chí là Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 24 đơn vị thuộc Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo khí thế sôi nổi trong Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ, tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự trong Khu vực hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành và của mỗi đơn vị trong Khu vực, đồng thời phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn của ngành, của đơn vị. Tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, phối hợp giữa các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự trong khu vực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ trong khối các khu vực thi đua thuộc Bộ Tư pháp.

Sau khi nghe Trưởng, Phó Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 và dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua năm 2016, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và ký kết vào bản giao ước thi đua năm 2016.

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hùng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Trưởng Khu vực thi đua các tỉnh Miền Đông Nam bộ đã ghi nhận những nỗ lực và thành quả mà Ngành Tư pháp và Thi hành án dân sự thuộc Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ đã đạt được trong năm 2015, đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương ngày càng quan tâm đến phong trào thi đua, đến bộ máy và những người làm công tác thi đua khen thưởng để phong trào thi đua thực sự và mãi mãi là động lực thúc đẩy sự phát triển của Khối các cơ quan Tư pháp./.

                                                                                                                                                                       Hiền VP Sở

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 211233

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi