Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Khối Sở, Ngành Tổng hợp (Khối 2) tổ chức Hội nghị Kiểm tra và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Chiều ngày 19/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Khối trưởng Khối Sở, Ngành tổng hợp (Khối 2) tổ chức Hội nghị Kiểm tra và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 giữa các đơn vị thuộc khối. Các thành viên trong Khối gồm: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thanh tra Tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Minh Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ I – Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các đồng chí là Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối 2.

Sau khi nghe đồng chí Hồ Văn Hùng – Giám đốc Sở Tư pháp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Khối Sở, Ngành tổng hợp (Khối 2), các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo. Đồng chí Lê Thế Thời – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua của các đơn vị thành viên; bình chọn, suy tôn Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Khối. Kết quả, Sở Tư pháp được bình chọn tặng Cờ thi đua, Ban Dân tộc và Sở Ngoại vụ được bình chọn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Khối 2 tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2018, theo đó Khối trưởng Khối 2 là Sở Ngoại vụ và Khối phó Khối 2 là Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hùng – Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao vai trò, vị trí của Khối Sở, Ngành tổng hợp (Khối 2) trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong năm 2018, các đơn vị thành viên Khối 2 tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động , tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương trong năm 2018; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động thi đua khen thưởng, mục tiêu cần tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của tỉnh; chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua trong toàn Khối, làm động lực cho các tập thể, cá nhân trong Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

                                                                                                                                                                      Hiền VP Sở

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 250327

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân