Hướng dẫn nghiệp vụ Sở tư pháp Hướng dẫn nghiệp vụ Sở tư pháp

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2017, đánh dấu bước tiến mới trong bối cảnh các tranh chấp kinh tế, thương mại...
Ngày 08/8/2018, Sở Tư pháp nhận được văn bản số 552/PTP ngày 07/8/2018 của phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu về việc giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác chứng thực theo Nghị định...
Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế, theo đó tại Điều 63 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu công nghiệp,...
 Ngày 14/5/2018, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 503/HTQTCT-HT ngày 08/5/2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp gửi Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre, trong đó văn bản phúc đáp, hướng...
Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Sở Tài chính có Công văn số 1288/STC-QLGCS về việc hướng dẫn thực hiện niêm yết và điều chỉnh giá dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề đấu...
          Ngày 12/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Công văn số 436/UBND-VP ngày 11/12/2017 của UBND xã Phước Hưng, huyện Long Điền đề nghị...
Trong thời gian qua, một số phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn của một số địa phương liên quan đến việc thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng quy định: "Trường hợp người yêu cầu công chứng...
Sở Tư pháp nhận được văn bản số 861/CTHADS-NV ngày 11/9/2017 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số...
Luật Đấu giá tài sản đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017; ngày 16/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số...
Ngày 03/11/2016, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1482/HTQTCT-HT ngày 31/10/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Để đảm bảo áp dụng thống...
Xem chi tiết file đính kèm

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 329705

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân