Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Sở Tư pháp nhận được văn bản số 861/CTHADS-NV ngày 11/9/2017 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số 861/CTHADS-NV của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Đối với tài sản đảm bảo thi hành án mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu hồi được (do người phải thi hành án không giao nộp) hoặc không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của Luật Đất đai, thì sẽ do cơ quan được giao thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 62/2015/ ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án.

2. Việc công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, Công chứng viên chỉ được thực hiện khi người yêu cầu công chứng cung cấp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để Công chứng viên đối chiếu trước khi công chứng theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 40  và khoản 3 Điều 41 Luật Công chứng năm 2014, cụ thể:" ... Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch".

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp về việc công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 211242

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi