Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng năm 2014.

Trong thời gian qua, một số phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn của một số địa phương liên quan đến việc thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng quy định: "Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng".

Để hướng dẫn nội dung này, ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 935/BTTP-CC về việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật Công chứng, Sở Tư pháp triển khai nội dung Công văn số 935/BTTP-CC của Bộ Tư pháp như sau:

Quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng nêu trên được hiểu là: Chỉ cần một trong các điều kiện hoặc không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Sở Tư pháp đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh, các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn này và Công văn số 935/BTTP-CC ngày 03/10/2017 của Bộ Tư pháp./.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 211244

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi