Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021.

Đối tượng được áp dụng chính sách này là những bệnh nhân tâm thần thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi thường trú trong tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu và đối tượng do công an đưa vào bệnh viện để điều trị nội trú.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng nêu trên đối với ngày thường là 0,035 lần mức lương cơ sở/1 ngày/1 bệnh nhân. Vào các ngày lễ, Tết Dương lịch bệnh nhân được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán bệnh nhân được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường.

Việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần được tính theo số ngày thực tế điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần.

Thời gian áp dụng chính sách này tính từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021.

Theo Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 231922

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân