Dự án đầu tư - Đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư - Đấu thầu, mua sắm công

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-STP ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư...
Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 29/9/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn tờ gấp tuyên truyền theo "Chương trình hành động quốc gia của...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. ...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 211268

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi