Đầu tư, đấu thầu mua sắm công Đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh BR-VT năm 2017”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh BR-VT năm 2017"

Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy

Chi tiết gói thầu:

ST T

Tên gói thầu

Giá gói thầu(đồng)

Ngun vốn

Hình thc lựa chọn nhà thu

Phương thức đấuthầu

Thi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợpđồng

Thời gianthựchiện hợpđồng

1

Mua sắm thiết bị mạng

398.600.000

Nguồn kinh phí CNTT năm 2017

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ

Tháng 7 năm 2017

Trọn gói

02 tháng

Tng giá gói thầu: 398.600.000 đồng Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tám triu Sáu trăm ngàn đồng chẵn

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: QĐ số 1785/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 211262

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi