Đầu tư, đấu thầu mua sắm công Đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Kế hoạch đấu thầu: Xem chi tiết tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 211234

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi