Hoạt động Ngành Tư pháp Hoạt động Ngành Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh
Nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020 (Quyết định số 46/QĐ-UBND).
 
Theo Quyết định, việc thực hiện Đề án được thực hiện thep 02 giao đoạn:
 
Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2017: Thực hiện thí điểm trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức. Cuối tháng 7 năm 2017 tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm Đề án.
 
Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 08 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2020: Thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tháng 12 hàng năm tổ chức sơ kết và đến cuối năm 2020 tổ chức tổng kết Đề án.
 
Đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện tại gia đình của trẻ em trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Việc trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh nhận đủ kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế.
 
Trường hợp đăng ký khai sinh tại UBND cấp huyện hoặc đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã mà người đi đăng ký khai sinh không có nhu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế thì việc tổ chức trao Giấy khai sinh được thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND các cấp ký Giấy khai sinh.
 
Trường hợp gia đình trẻ em có yêu cầu khác về thời gian trao mà đảm bảo sau thời gian quy định nêu trên thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình trẻ em.
 
Quốc Đạt

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 231860

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân