Hoạt động Ngành Tư pháp Hoạt động Ngành Tư pháp

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng quy trình, chính sách và đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày 15/12/2016, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng quy trình, chính sách và đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị, cùng tham dự có cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế hoặc xây dựng pháp luật của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Sở Tư pháp đã hướng dẫn về quy trình, chính sách và đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận và giải đáp nhiều thắc mắc của đại biểu tham dự về các vấn đề, nội dung liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

                                                                                                                                                            Thaina

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 250292

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân