Hoạt động Ngành Tư pháp Hoạt động Ngành Tư pháp

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018

Ngày 29/12/2017, Sở Tư pháp phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Tham dự có: ông Hồ Văn Hùng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở; ông Lê Thế Thời, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua các Báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017; Báo cáo công khai tài chính cơ quan và tài chính công đoàn

Tại Hội nghị, Ban chấp hành công đoàn đã công bố Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2017, Quyết định khen thưởng phong trào phụ nữ 2 giỏi và Hội Công chứng viên tỉnh trao quà hỗ trợ cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Văn phòng Sở thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018 để tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Tư pháp năm 2018 và diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hùng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hằng năm nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của Lãnh đạo Sở Tư pháp và toàn thể công chức, viên chức và người lao động năm 2018 Sở Tư pháp sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức đã đề ra.

Nguyễn Thái – Văn phòng Sở Tư pháp

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 250293

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân