Hoạt động Ngành Tư pháp Hoạt động Ngành Tư pháp

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Ngày 15/01/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong năm 2017, toàn Ngành Tư pháp đã quyết tâm đổi mới việc chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung mọi nguồn lực để từng bước giải quyết một cách cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực và đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của HĐND, UBND tỉnh; triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực, thể hiện cụ thể ở một số vấn đề lớn như sau:

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động về các thiết chế pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo sự tin tưởng của doanh nghiệp vào thiết chế quản lý ở địa phương. Ngoài ra, thông qua công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định về trình tự thủ tục xây dựng, ban hành; đồng thời giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lặp của các văn bản được ban hành, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Theo dõi thi hành pháp luật... tiếp tục được đổi mới và tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo triển khai tốt, được xã hội và nhân dân đánh giá cao.

Về công tác cải cách hành chính cũng đạt được những kết quả tốt, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, người dân ngày càng được phục vụ tốt hơn khi có yêu cầu về quốc tịch, lý lịch tư pháp, công chứng…

Về công tác xây dựng Ngành tiếp tục được đẩy mạnh, hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục được kiện toàn, Sở đã rất coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đối với công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã đã đi vào nề nếp. Mặc dù biên chế ít song các phòng tư pháp, công chức tư pháp cấp xã đã tham mưu tốt cho UBND cùng cấp về công tác tư pháp tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đã gửi lời chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu trước những thành tựu đạt được. Đồng thời, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền với sự chỉ đạo sát sao và các sở ngành luôn đồng hành cùng ngành Tư pháp. Thứ trưởng vui mừng nhận thấy trong điều kiện khó khăn về biên chế, khối lượng công việc ngày càng tăng, đa dạng và phức tạp, nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục duy trì nhịp độ cao trong công tác, một số mặt mang tính điển hình, đột phá, sáng tạo, đóng góp chung vào hiệu quả công tác của Bộ, ngành và địa phương

Thứ trưởng Lê Tiến Châu đã lưu ý ngành Tư pháp cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong ĩnh vực Bỗ trợ tư pháp như: công chứng, đấu giá, thừa phát lại; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật… cùng với nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp toàn tỉnh đã đạt được. Ông đề nghị trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động tham mưu đề xuất, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Sở Tư pháp chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tới tính dự báo của các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật triển khai các quy định của Trung ương; tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; triển khai tập huấn chuyên sâu nội dung cơ bản của các Luật mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân như: lý lịch tư pháp, công chứng, luật sư, giao dịch bảo đảm… nhằm tạo thuận lợi cho người dân và môi trường thông thoáng cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh cũng yêu cầu đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội vào công tác này; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho công chức tư pháp, pháp chế về kỹ năng soạn thảo, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động tư pháp, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, kịp thời kiến nghị Bộ Tư pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương

Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tư pháp"

Dịp này, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp công nhận xếp hạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 04 cá nhân và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017".

 

                                                                                                                                                   Nguyễn Thái - Văn phòng Sở

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 231865

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân