Sự kiện nổi bật Sự kiện nổi bật

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày 25-5-2016, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 51 người như sau:
 
1. Ông PHẠM MINH AN
 
Đơn vị bầu cử số 07
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Y tế
 
Trình độ hiện nay: Bác sĩ chuyên khoa II; Cao cấp lý luận chính trị, Tiếng Anh chứng chỉ C
 
2. Bà NGUYỄN VÂN ANH
 
Đơn vị bầu cử số 01
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở KH-CN
 
Trình độ hiện nay: Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C, Tiếng Nga chứng chỉ B
 
3. Ông ĐỖ VĂN BỬU
 
Đơn vị bầu cử số 08
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân hành chính; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
4. Ông HUỲNH BÁCH CHIẾN
 
Đơn vị bầu cử số 11
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc
 
Trình độ hiện nay: Đại học Hành chính; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.
 
5. Ông TRẦN PHÚC CHỈNH
 
Đơn vị bầu cử số 01
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân hành chính, Đại học An ninh; Trung cấp lý luận chính trị.
 
6. Ông PHẠM THÀNH CHUNG
 
Đơn vị bầu cử số 09
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Triết học, Cử nhân Hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Nga chứng chỉ B
 
7. Ông HUỲNH VĂN DANH
 
Đơn vị bầu cử số 07
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Tân Thành
 
Trình độ hiện nay: Đại học Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ A.
 
8. Ông NGUYỄN CÔNG DANH
 
Đơn vị bầu cử số 08
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thành.
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chuẩn B1 châu Âu
 
9. Bà VƯƠNG THỊ DUNG
 
Đơn vị bầu cử số 08
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.
 
10. Ông NGUYỄN THANH DŨNG
 
Đơn vị bầu cử số 06
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
11. Bà LÊ THỊ TRANG ĐÀI
 
Đơn vị bầu cử số 11
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Sư phạm văn học; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
12. Ông LƯƠNG ĐỨC ĐÍCH
 
Đơn vị bầu cử số 04
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn; Cao cấp lý luận chính trị, Tiếng Anh chứng chỉ B
 
13. Ông LƯU TÀI ĐOÀN
 
Đơn vị bầu cử số 07
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Lịch sử Đảng, Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị, Tiếng Anh chứng chỉ A
 
14. Ông NGUYỄN VĂN ĐỒNG
 
Đơn vị bầu cử số 11
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.
 
15. Ông ĐOÀN VĂN HAI
 
Đơn vị bầu cử số 10
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
 
Trình độ hiện nay: Kỹ sư Nông học; Cao cấp lý luận chính trị
 
16. Ông MAI VĂN HẬU (Hòa thượng Thích Quảng Hiển)
 
Đơn vị bầu cử số 07
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Đại học Phật Giáo.
 
17. Bà TRẦN THỊ THU HIỀN
 
Đơn vị bầu cử số 03
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Cử nhân Sư phạm; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
18. Ông NGUYỄN VĂN HÒA
 
Đơn vị bầu cử số 03
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP Hải Việt
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ sinh học; Trung cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C.
 
19. Ông HUỲNH VĂN HỒNG
 
Đơn vị bầu cử số 06
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
20. Ông NGUYỄN BÁ HÙNG
 
Đơn vị bầu cử số 05
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Long Điền
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C.
 
21. Ông LÊ NGỌC KHÁNH
 
Đơn vị bầu cử số 05
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
22. Ông TRẦN ĐÌNH KHOA
 
Đơn vị bầu cử số 03
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Đại học Kinh tế; Cử nhân chính trị; Cử nhân Anh văn
 
23. Ông TRANG NGỌC LÂM (Giáo sư Thượng Lâm Thanh)
 
Đơn vị bầu cử số 02
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh BR-VT
 
24. Ông NGUYỄN HỒNG LĨNH
 
Đơn vị bầu cử số 01
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị
 
25. Ông NGUYỄN LỢI
 
Đơn vị bầu cử số 01
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh BR-VT
 
Trình độ hiện nay: Đại học Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C.
 
26. Bà NGUYỄN BÌNH MINH
 
Đơn vị bầu cử số 09
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Chính trị học; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.
 
27. Bà LÊ THỊ NGA
 
Đơn vị bầu cử số 04
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh văn phòng Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Lịch sử; Trung cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
28. Ông LÊ HỒNG NGỌC
 
Đơn vị bầu cử số 04
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị
 
29. Ông NGUYỄN TẤN PHONG
 
Đơn vị bầu cử số 01
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật Hình sự; Tiếng Anh chứng chỉ A
 
30. Bà HUỲNH THỊ PHÚC
 
Đơn vị bầu cử số 03
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Quản lý văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh
 
31. Ông MAI MINH QUANG
 
Đơn vị bầu cử số 06
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Kỹ sư nông học, Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
32. Ông TRẦN VĂN SƠN
 
Đơn vị bầu cử số 05
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu - quân sự huyện; Cao cấp lý luận chính trị.
 
33. Ông BÙI CHÍ THÀNH
 
Đơn vị bầu cử số 09
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Châu Đức
 
Trình độ hiện nay: Kỹ sư nông học; Cao cấp lý luận chính trị.
 
34. Ông BÙI VĂN THẢO
 
Đơn vị bầu cử số 07
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Đại học An ninh điều tra; Cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân Anh văn.
 
35. Ông LÊ ĐÌNH THẮNG
 
Đơn vị bầu cử số 02
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4.
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế; Trung cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C
 
36. Ông NGUYỄN VĂN THỌ
 
Đơn vị bầu cử số 10
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Thạc sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh IELT5.
 
37. Ông MAI NGỌC THUẬN
 
Đơn vị bầu cử số 02
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu
 
Trình độ hiện nay: Đại học Kinh tế - Tài chính; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Nga
 
38. Ông LƯƠNG TRÍ TIÊN
 
Đơn vị bầu cử số 04
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ A
 
39. Ông BÙI CHÍ TÌNH
 
Đơn vị bầu cử số 08
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Đoàn thể và các hội quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
40. Ông PHẠM VĂN TRIÊM
 
Đơn vị bầu cử số 02
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gò Găng
 
Trình độ hiện nay: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Trung cấp lý luận chính trị
 
41. Bà PHẠM THỊ TUYẾT TRINH
 
Đơn vị bầu cử số 09
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Thông tin và Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán - kiểm toán; Sơ cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
42. Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH
 
Đơn vị bầu cử số 04
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế - ngoại thương, Kỹ sư Công chánh; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C
 
43. Bà VÕ NGỌC THANH TRÚC
 
Đơn vị bầu cử số 05
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
44. Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
 
Đơn vị bầu cử số 03
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
45. Ông ĐINH QUỐC TUẤN
 
Đơn vị bầu cử số 10
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Đại học biên phòng; Cử nhân chính trị
 
46. Ông NGUYỄN VĂN TUẤN
 
Đơn vị bầu cử số 02
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị
 
47. Ông TRẦN VĂN TUẤN
 
Đơn vị bầu cử số 11
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
48. Ông NGUYỄN HOÀNG TÙNG
 
Đơn vị bầu cử số 05
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo
 
Trình độ hiện nay: Đại học Tài chính; Cao cấp lý luận chính trị.
 
49. Bà LÂM LỆ VÂN
 
Đơn vị bầu cử số 06
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Sư phạm Toán; Sơ cấp lý luận chính trị
 
50. Ông NGUYỄN VĂN XINH
 
Đơn vị bầu cử số 06
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B
 
51. Bà LƯƠNG THỊ YẾN
 
Đơn vị bầu cử số 10
 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng thực hành quyền công tố và KSĐT, KSXX án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 231931

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân