Thông báo Thông báo

1. DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TẬP SỰ - Phòng Công chứng số 1, đ/c: Số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Phòng Công chứng số 2, đ/c:...
Ngày 04/01/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 06/QĐ-STP về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xem chi tiết file đính...
I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TT Họ và tên Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email Ghi...
STT HỌ VÀ TÊN NƠI LÀM VIỆC 01 Phạm Thị Ánh Nguyệt - Q.TP PCC số 1 02 Nguyễn Ngọc Hậu 03 Phạm Thị Kim Oanh ...
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TT TÊN GỌI ĐỊA CHỈ GIÁM ĐỐC VPGD 01 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh Số 125...
Ngày 19/11/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 375/TB-SNV về việc Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018. Theo đó, nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng...
Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư sau: Văn phòng luật sư Số 1 Địa chỉ trụ sở: 16/12/9 đường Bình Giã, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -...
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-SNV ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp; ...
 Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính ngày một tốt hơn, chúng tôi rất cần những ý kiến đánh giá của Quý vị về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính của Sở Tư pháp. Những ý kiến...
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-SNV ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội...
Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2018 thông báo nội dung phỏng vấn cho các thí sinh dự tuyển như sau: 1. Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí chuyên viên...
I. DOANH NGHIỆP: TT TÊN GỌI ĐỊA CHỈ GIÁM ĐỐC VPGD 01 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh Số 125 Phạm Hồng...
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-SNV ngày 05 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa -Vũng...
thông báo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản /documents/78860/0/scan_1833.13.08.2018.pdf
Hiển thị 1 - 15 of 33 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 250337

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân