Thông báo Thông báo

Thư mời tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về Thừa phát lại

Thực hiện Kế hoạch số 2168/KH-BTP ngày 01/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại; Công văn số 2206/BTP-VP ngày 04/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. Để kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết này đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng kính mời:

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Trưởng Cục Thi hành dân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính;

- Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện; Đại diện Lãnh đạo Chi Cục Thi hành án dân sự cấp huyện; Văn phòng Sở Tư pháp; Phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp.

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2016 (thứ hai).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Văn phòng UBND tỉnh (Phòng 301).

Hình thức: Hội nghị trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước

Tài liệu hội nghị

                                                                                             Văn phòng Sở 
                                                                                                  (N.A.T)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 231857

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân