Thông báo Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cần tuyển:

+ 01 Chuyên viên Trợ giúp pháp lý:

Điều kiện: Có bằng cử nhân Luật; Chứng chỉ: Tiếng anh B; Tin học B.

Ưu tiên: Đã học qua lớp đào tạo nghề Luật sư.

+ 01 Nhân viên Văn Thư:

Điều kiện: Có bằng Trung cấp Hành chính - Văn Thư;

Chứng chỉ: Tiếng anh A; Tin học A

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 14/1/2018, tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, số 299/21 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 250353

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân