Thông báo Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển dụng 02 vị trí việc làm:
1. Chuyên viên pháp lý:
Điều kiện: có bằng Cử nhân Luật hệ chính quy, đã tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng, đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự nghề công chứng và đã có thời gian làm việc 05 (năm) năm trong lĩnh vực công chứng.
Trình độ ngoại ngữ: bằng B tiếng Anh; Tin học: có khả năng Quản trị mạng.
2. Chuyên viên phiên dịch tiếng Anh:
Điều kiện: có bằng cử nhân Anh văn hệ chính quy; có khả năng dịch, soạn thảo các hợp đồng, giao dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại; Trình độ Tin học văn phòng và đã có thời gian làm việc 05 (năm) năm trong lĩnh vực công chứng.
Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.
Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước ngày 15/9/2017 (Gặp bà Trần Thị Hiền).
 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 250347

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân