Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đồng thời cần nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Nay Trung...
Thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/3/2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Được sự...
Ngày 1-3, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh BR-VT...
          Ngày 12/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Công văn số 436/UBND-VP ngày 11/12/2017 của UBND xã Phước Hưng, huyện Long Điền đề nghị...
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 17/02/2017 UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính  năm...
Công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu sau 05 năm thi hành đã từng bước được chú trọng, đi vào nề nếp và đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh những kết quả đạt...
Chiều ngày 19/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Khối trưởng Khối Sở, Ngành tổng hợp (Khối 2) tổ chức Hội nghị Kiểm tra và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 giữa các đơn vị...
Ngày 09 tháng 12 năm 2017, tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Theo đó, hộ...
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp năm 2017, đồng thời trên cơ sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngày...
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Thông tư này quy định về ký số,...
Ngày 15/01/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông...
Ngày 09 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn...
Trong tháng 01/2018, 10 văn bản luật và nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,… bắt đầu có hiệu lực thi hành. 10 luật có hiệu lực...
Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam . Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. * ...
Hiển thị 61 - 75 of 135 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 9

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 231884

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân